Przodopochylenie miednicy i jej konsekwencje. Czy trener personalny może skutecznie rozwiązać ten problem?

 

Przodopochylenie miednicy inaczej objaw skrzyżowania dolnego (OSD) jest zespołem posturalnym dotyczącym odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz obręczy miednicznej. Oczywiście zmiany dotyczące dysbalansu mięśniowego oraz nieprawidłowych relacji stawowych nie będą ograniczać się jedynie do wcześniej wspomnianych dwóch segmentów. Biorąc pod uwagę teorię „sieci naczyń połączonych” każda segmentowa dysfunkcja staje się tą globalną dlatego też w wyniku przodopochylenia miednicy Twój podopieczny może zacząć odczuwać jednoczesny ból biodra oraz kręgosłupa lędźwiowego. Więcej o jednoczesnym bólu biodra oraz kręgosłupa lędźwiowego w nawiązaniu do objawu skrzyżowania dolnego znajdziesz tutaj w formie video:

Jaką wiedzę jako trener personalny musisz posiadać odnośnie przodopochylenia miednicy oraz zespołu skrzyżowania dolnego?

Objaw skrzyżowania dolnego jest zaburzeniem między trzema głównymi taśmami anatomicznymi. Taśmą powierzchowną tylną, taśmą powierzchowną przednią oraz bardzo istotną oraz zdecydowanie bardziej złożoną taśmą głęboką przednią która stanowi "rdzeń" naszej postawy. OSD to charakterystyczne ustawienie odcinka lędźwiowego (pogłębiona lordoza lędźwiowa), wypięte pośladki oraz brzuch, mocne napięcie mięśni przykręgosłupowych odcnika lędźwiowego oraz zginaczy stawu biodrowego. W przodopochylenie miednicy zaanagażowanych jest także sporo mięśni zarówno tych odpowiadających za ruch zgięcia stawu biodrowego jak i tych odpowiedzialnych za wykonywanie wyprostu. Które mięśnie będą zatem zbyt mocno napięte u Twojego podopiecznego i będą niejako stanowić przyczynę dysbalansu mięśniowego? 

 • Mięsień naprężacz powięzi szerokiej. 
 • Mięsień prosty uda. 
 • Mięsień biodrowo-lędźwiowy. 
 • Mięsień krawiecki. 

Mocno napięta grupa mięśni odpowiedzialnych za ruch zgięcia stawu biodrowego będzie wyhamowywać aktywność mięśni odpowiedzialnych za ruch wyprostu w stawie biodrowym. W tej sytuacji ucierpi także odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jego odpowiedzią na tę sytuację będzie mocne napięcie mięśni przykręgosłupowych. Zaobserwować także możemy ustawienie mięśni z grupy kulszowo goleniowej w tak zwanym skurczu ekscentrycznym (rozciągnięciu) oczywiście będzie to miało związek z nieprawidłowym ustawieniem miednicy która stanowi punkt początkowego przyczepu dla mięśni tylnej strony uda. Które mięśnie i segmenty ciała Twojego podopiecznego będą "wyhamowane", zbyt rozciągnięte, nieaktywne lub nadmiernie napięte w wyniku dysbalansu mieśniowego? 

 • Mięśnie przykręgosłupowe odcinka lędźwiowego, powięź piersiowo-lędźwiowa.
 • Mięśnie pośladkowe. 
 • Mięśnie brzucha.
 • Mięśnie grupy kulszowo-goleniowej. 

Jako trener personalny masz wiele możliwości pracy z przodopochyleniem miednicy swojego klienta.

Trener personalny posiadający wiedzę z zakresu treningu medycznego doskonale poradzi sobie z dysfunkcją jaką jest przodpochylenie. Oczywiście przed przystąpieniem do działań stricte treningowych należy przeprowadzić szereg testów a także ocenić samą postawę podopiecznego. Tego oczywiście nauczymy Cię w trakcie kursu na trenera personalnego w RehaFit-Academy. Jak więc może wyglądać przykładowy schemat pracy z przodopochyleniem miednicy? Na co warto zwrócić uwagę i jakie ćwiczenia powinny znaleźć się w programie treningowym Twojego klienta? 

 • W pierwszej kolejności należy zacząć od analizy postawy w różnych płaszczyznach. 
 • Kolejnym krokiem powinno być wykonanie szeregu testów dedykowanych właśnie tej dysfunkcji.
 • Następnie należy zweryfikować które mięśnie są wyhamowane a które nadmiernie napięte. 
 • Dalsze postępowanie to analiza ruchów globalnych Twojego klienta. 
 • Działania stricte treningowe z zakresu mobilności powinny dotyczyć zginaczy stawu biodrowego. 
 • Działania treningowe w odniesieniu do mięśni wyhamowanych powinny bazować na ćwiczenich wielostawowych. 
 • Oczywiście należy zadbać o stabilizację centralną a także wyrównanie napięć w obszarze taśm mięśniowo-powięziowych. 

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościową treść podziel się nim ze swoimi znajomymi. Jeśli jesteś  zainteresowana/zainteresowany ofertą szkoleniową to serdecznie zapraszamy Cię do wzięcia udziału w kursie na trenera personalnego o specjalizacji trener medyczny w RehaFit-Academy.